pod parasolem

Przedsięwzięcie SU w roku szkolnym 2016/2017. Raz w miesiącu uczniowie naszej szkoły mogą być zwolnieni z odpowiedzi ustnej, pod warunkiem, że zastosują się do pewnych zasad. Trzeba ubrać tego dnia konkretny element garderoby, któy wybierze SU.

Październik

Zaczynamy już w poniedziałek 10 października. Elementami chroniącymi dziewczyny są: biała bluzka i wstążka we włosach, a chłopaków: muszka lub krawat.

pod parasolem

 Terminy realizacji projektu "Pod parasolem"

w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. 10 październik (poniedziałek)

 2. 8 listopad (wtorek)

 3. 11 styczeń (środa)

 4. 9 luty (czwartek)

 5. 10 marzec (piątek)

 6. 10 kwiecień (poniedziałek)

 7. 9 maj (wtorek)

 

REGULAMIN

 

 1. Przedsięwzięcie "Pod parasolem ochronnym" (zwany dalej "Pod parasolem") realizowany jest w ramach planu działania SU w roku szkolnym 2016/2017.

 2. Celem projektu jest wzmacnianie relacji uczeń-nauczyciel.

 3. Regulamin przedsięwzięcia obowiązuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

 4. Przedsięwzięcie realizowany jest każdego drugiego tygodnia miesiąca, odpowiednio w kolejnych następujących po sobie dniach tygodnia (wyjątki: grudzień i czerwiec – nie realizujemy przedsięwzięcia). Daty dni, w jakich przedsięwzięcie jest realizowane podane są powyżej.

 5. Działanie polega na wyznaczeniu elementu garderoby (zwany dalej "element") , który będzie zwalniał ucznia z odpowiedzi ustnej. Nie dotyczy on odpowiedzi pisemnej, zaplanowanego testu, przygotowanie pracy domowej.

 6. Odpowidni element wyznacza SU i podaje go z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej SU oraz w gablocie SU.

 7. Wybrany element garderoby musi być widoczny.