Zebranie SU

Dnia 7 stycznia odbyło się zebranie SU, na którym zostały poruszone dwie sprawy. Pierwszą z nich było ustalenie terminu zakończenia akcji "Miedziaków detale na radiowęzła fale".Polega ona na tym, że zbieramy najdrobniejsze pieniądze na wyposażenie szkolnego radiowęzła w sprzęt muzyczny.

Jako drugi temat naszych rozmów wykorzystaliśmy promocję naszej szkoły. Podzieliliśmy się na zespoły tematyczne w których każdy zespół ma przygotować scenariusz filmu prezentującego szkołę. Każdy zespół to uczniowie reprezentujący rozszerzony przedmiot.